Året rundt

Ranglisteskydninger og mesterskaber

Der er mulighed for at deltage i ranglisteskydninger, der arrangeres af DGI Skydning i løbet af sæsonen, både udendørs og indendørs. Der arrangeres typisk 8 rangliste-skydninger per sæson.

Ranglisteskydninger danner baggrund for udtagelse af landsdelshold til DM.

For at deltage i ranglisteskydninger skal man have oparbejdet en fortrolighed og rutine i omgang med våben. Dette opnås typisk efter nogle måneders træning. Deltagelse er frivillig, og der stilles ikke krav til præstation.

For at deltage i Nordsjællandsmesterskabet og Danmarksmesterskabet skal man have deltaget i flere ranglisteskydninger og have udvist en vis træningsflid.

Det er nødvendigt med forældrestøtte i forbindelse med kørsel til ranglisteskydninger og mesterskaber samt deltagelse i turene til DM i Vingsted.

Kontingent

Medlemmer til og med 25 år

Kontingent i ungdomsafdelingen betales i 3 rater à 650 kr. der opkræves i januar, april, og september. Basis ammunition til træning og rangliste-skydninger, og alle udgifter for brug af lokaler og udstyr er inkluderet i kontingentet.

Deltagelse i rangliste-skydninger og mesterskaber koster typisk 100 kr. der betales til den arrangerende skytteforening.

Medlemmer over 25 år

Det årlige kontingent udgør 600 kr. der opkræves i januar. Kontingentet inkluderer ikke ammunition eller udgifter for brug af lokaler og udstyr.

Pensionister

Det årlige kontingent udgør 300 kr. der opkræves i januar. Kontingentet inkluderer ikke ammunition eller udgifter for brug af lokaler og udstyr.

Bankoplysninger

Danske Bank 9570-7506392

Politiets godkendelse

Alle medlemmer på 15 år eller ældre skal godkendes af politiet for at kunne bruge foreningens våben.

Der udfyldes SKV-blanket 6, som hentes fra https://www.skv.dk/blanketter/

Skytteforeningens navn: Blovstrød Skytteforening
SKV nr.: 0311

Resten udfyldes med egen information.

Blanketten udfyldes elektronisk, udskrives på papir, underskrives i hånden, scannes digitalt igen, og indsendes til Politiets Administrative Center (PAC) via e-Boks / borger.dk. Modtageren er Rigspolitiet Politiets Administrative Center PAC Våben.

Besvarelsen kommer direkte til skytteforeningen.