Året rundt

Året rundt for ungdomsafdelingen

Indendørssæson på Blovstrød Skole starter anden mandag i september. Indendørs skydes der på 15m baner med cal. .22.

Der trænes ikke i efterårsferien.

Der er mulighed for at deltage i ranglisteskydninger indendørs, som starter den første uge i november og fortsætter til begyndelsen af februar.

Juleafslutningen afholdes i normal træningstid den sidste mandag før jul, dog senest d. 20. december.

Træning efter juleferie starter den første mandag i januar, dog tidligst d. 4. januar.

Der trænes ikke i vinterferien uge 7.

I slutningen af februar er der mulighed for at deltage i Nordsjællandsmesterskabet.

I midten af marts er der mulighed for at deltage i Danmarksmesterskabet på indendørs 15m baner, som afholdes over en weekend i Vingsted ved Vejle. Fælles bustur og overnatning arrangeres af DGI Skydning Nordsjælland.

Indendørssæsonen afsluttes med fugleskydning den anden lørdag i april (forudsat at der ikke er sammenfald med påskelørdag).

Udendørssæsonen på Hanebjerg Skyttecenter starter den næstsidste tirsdag i april (forudsat at der ikke er sammenfald med påskeferie). Udendørs skydes der på 50m baner med cal. .22. Der er også mulighed for at skyde på 200 og 300m baner med 6,5x55.

Der er mulighed for at deltage i ranglisteskydninger udendørs, som starter den første uge i maj og fortsætter til midten af august.

Den sidste uge i juni afholdes Hanebjergstævnet, der er et ranglistestævne på hjemmebane.

Der trænes ikke i juli måned.

Træning efter sommerferien starter den første tirsdag i august.

I slutningen af august er der mulighed for at deltage i Nordsjællandsmesterskabet. Vær opmærksom på, at hvis man skyder rigtig godt, skal man være klar til finaler om lørdagen.

I midten af september er der mulighed for at deltage i Danmarksmesterskabet på udendørs 50m, 200m og 300m baner, som afholdes over en weekend i Vingsted ved Vejle. Fælles bustur og overnatning arrangeres af DGI Skydning Nordsjælland. DM markerer afslutningen på udendørssæsonen.

Ranglisteskydninger og mesterskaber

Der er mulighed for at deltage i ranglisteskydninger, der arrangeres af DGI Skydning i løbet af sæsonen, både udendørs og indendørs. I indendørssæsonen arrangeres typisk 8 rangliste-skydninger og i udendørssæsonen typisk 8 ranglisteskydninger.

Ranglisteskydninger danner baggrund for udtagelse af landsdelshold til DM.

For at deltage i ranglisteskydninger skal man have oparbejdet en fortrolighed og rutine i omgang med våben. Dette opnås typisk efter nogle måneders træning. Deltagelse er frivillig, og der stilles ikke krav til præstation.

For at deltage i Nordsjællandsmesterskabet og Danmarksmesterskabet skal man have deltaget i flere ranglisteskydninger og have udvist en vis træningsflid.

Det er nødvendigt med forældrestøtte i forbindelse med kørsel til ranglisteskydninger og mesterskaber samt deltagelse i turene til DM i Vingsted.