Året rundt

Ranglisteskydninger og mesterskaber

Der er mulighed for at deltage i ranglisteskydninger, der arrangeres af DGI Skydning i løbet af sæsonen, både udendørs og indendørs. I indendørssæsonen arrangeres typisk 8 rangliste-skydninger og i udendørssæsonen typisk 8 ranglisteskydninger.

Ranglisteskydninger danner baggrund for udtagelse af landsdelshold til DM.

For at deltage i ranglisteskydninger skal man have oparbejdet en fortrolighed og rutine i omgang med våben. Dette opnås typisk efter nogle måneders træning. Deltagelse er frivillig, og der stilles ikke krav til præstation.

For at deltage i Nordsjællandsmesterskabet og Danmarksmesterskabet skal man have deltaget i flere ranglisteskydninger og have udvist en vis træningsflid.

Det er nødvendigt med forældrestøtte i forbindelse med kørsel til ranglisteskydninger og mesterskaber samt deltagelse i turene til DM i Vingsted.

Kontingent

Medlemmer til og med 25 år

Det årlige kontingent udgør 600 kr., der opkræves i 2 rater à 300 kr. i januar og september.

Kontingentet inkluderer ammunition til indendørssæsonen.

I udendørssæsonen opkræves 25 kr. i baneleje pr. træning og ammunition er ikke inkluderet.

Cal. .22 ammunition kan købes for 25 kr. for 25 skud, der typisk rækker til en skydning.

Medlemmer over 25 år

Det årlige kontingent udgør 500 kr., der opkræves i januar. Kontingentet inkluderer ikke ammunition.

Pensionister

Det årlige kontingent udgør 275 kr., der opkræves i januar. Kontingentet inkluderer ikke ammunition.

Andre udgifter

Deltagelse i rangliste-skydninger og mesterskaber koster typisk 100 kr., der inkluderer indskud til den arrangerende klub samt ammunition.

Deltagelse i DM i Vingsted i koster omkring 600 kr. for en weekend.

Bankoplysninger

Danske Bank 9570-7506392

Politiets godkendelse

Alle medlemmer over 15 år skal godkendes af politiet for at kunne bruge foreningens våben.

Godkendelses procedure er ganske smidig og vi hjælper selvfølgelig.