Skydning udendørs

Hanebjerg skyttecenter er åben

Der er nu mulighed for at benytte Hanebjerg skydebaner når specielle regler overholdes.

Der må indtil videre kun opholde sig 10 personer pr. hus så man må deles om pladsen med de fremmødte og vente udenfor med behørig afstand.

Opholdsrum er afspærret og må ikke benyttes.

Der er opsat plakater med regler og lige nu er der servietter til rådighed. Tag selv håndsprit med.

SST_Corona_poster_idræt_udøver_210x297.pdf
planche_sådan vasker du hænder.pdf

Årskort skytter kan komme på selvvalgt tidspunkt. Husk instruks og skydeleder regler!

Skytter med eget våben og udstyr, som ikke har årskort, kan benytte vores forenings-bookning på 50m bane tirsdage kl. 18.00 - 20.00.

Der vil være mulighed for køb af ammunition og der vil blive opkrævet noget baneleje. Indtil videre betales der via MobilePay eller bankkonto - ingen kontanter.

De nuværende regler gør det desværre umuligt at gennemføre skydninger og instruktion med foreningsvåben og udstyr.

Vejledning for udendørsaktiviteter på skydebaner

Det stiller særlige krav til foreninger, skydebaner, frivillige og udøvere at genåbne vores udendørs aktiviteter.

Med denne vejledning kommer Skydebaneforeningen Danmark, Dansk Skytte Union, Danmarks Jægerforbund og DGI Skydning med anbefalinger til, hvordan udendørs aktiviteter kan gennemføres sundhedsmæssigt forsvarligt. Det er dog i sidste ende en individuel vurdering af lokale forhold, som den enkelte forening må gøre sig.

Vejledning om hvilke type baner der kan åbnes op for

Udendørs skydebaner med aktivitet under åben himmel, f.eks. bueskydning-, biatlon- og terrænbaner, samt flugtskydningsbaner.

Udendørs skydebaner med aktivitet fra et skydehus med og uden støjsluser (25m, 50m, 100m, 200m og 300m), hvor der kan sikres stor gennemstrømning af frisk luft og sikres gennemtræk.

Forsamlingsforbuddet skal til enhver tid overholdes. Dvs. max. 10 personer forsamles, inkl. trænere, instruktører, hjælpere, skytter, tilskuere etc.

På større anlæg, hvor eksempelvis adskilt parkering er mulig, og hvor grupper på 10 personer kan holdes adskilt, og f.eks. flere skydehuse, discipliner og/eller standpladser anvendes, vurder den enkelte forening om flere grupper kan forsamles på anlægget. I tvivlstilfælde kan myndighederne kontaktes (Politiet).

Vejledning i forbindelse med skydeaktiviteter for foreninger og enkeltudøvere

Hold minimum 2 meters afstand til andre under hele aktiviteten – også under instruktion, f.eks. indstilling af riffel for børn. Skytter skal være selvhjulpne.

Anvend kun hver anden/tredje standplads til skydning, så afstandskravet overholdes.

Der må max. være 10 personer pr. skydehus inkl. trænere, instruktører, hjælpere, skytter, tilskuere etc.

Undgå kø! Benyt evt. tilmelding eller fast definerede tidspunkter for de enkelte skytter.

Klubhus og opholdsfaciliteter holdes lukket! Dvs. opholdsfaciliteter afspærres så lokaler evt. kun benyttes til gennemgang til skydebanen.

Det anbefales, at der kun benyttes personlige rekvisitter.

Foreningsvåben og foreningsudstyr anbefales ikke at blive brugt, medmindre det kan henføres til kun én person i hele perioden med restriktioner fra myndighederne, dvs. foreningens udstyr må ikke anvendes af forskellige skytter, uanset om der er tale om samme eller forskellige skydeaftener.

Bær engangshandsker ved håndtering af våben og andet udstyr ved f.eks. udlevering (våben, skiver og ammunition). Husk efterfølgende rengøring/afspritning.

Skytter skal selv medbringe egne tæpper/liggeunderlag til at ligge på.

Redskaber, faste installationer mv. bør betjenes af så få personer som muligt.

Lad generelt ikke genstande gå fra person til person.

Modtag ikke kontanter, brug i stedet mobilepay eller lignende.

Sørg for muligheden for og opfordre til at vaske hænder og/eller afspritte hænder før og efter aktivitet.

Udøvere møder så vidt muligt op omklædt og tager afsted umiddelbart efter endt udendørsaktivitet.

Rengør alle kontaktflader før og efter endt aktivitet. F.eks. toilet, håndtag, betjeningspaneler, kontakter, tastatur etc.