Nye medlemmer

Nye medlemmer

Man har mulighed for at prøve 2 skydninger af 25 skud, før man skal indmeldes for at imødekomme lovgivningen på området. Der betales for ammunitionen til prøveskydningerne, typisk 25 kr. for 25 skud.

Ungdomsafdelingen

Ved indmeldelse i januar, februar og marts måned opkræves 300 kr. i kontingent, som dækker indendørs skydning fra januar til april inkl. ammunition, deltagelse i fugleskydning, og udendørs skydning ekskl. ammunition og baneleje.

Ved indmeldelse efter 1. april opkræves 300 kr., som dækker indendørs skydning indtil 31. december, deltagelse i fugleskydning, og udendørs skydning ekskl. ammunition og baneleje.

Ved indmeldelse efter 1. september opkræves 300 kr., som dækker indendørs skydning inkl. ammunition indtil 31. december.

Ved indmeldelse i oktober, november og december reguleres kontingentet forholdsmæssigt.

Det kan virke kompliceret, hvilket skyldes, at indendørs sæsonens træningsammunition er inkluderet i kontingentet. Da udgifterne i sommerperioden samt til stævner er direkte relateret til den enkelte skytte har vi valgt brugerbetaling, så den enkelte skytte betaler for sit eget forbrug.

Seniorafdelingen

Det årlige kontingent udgør 500 kr., der opkræves i januar (pensionister 275 kr.) Det første kontingent opgøres månedsvis fra indmeldelsesdato til udgangen af året.

Kontingentet inkluderer ikke ammunition. Cal. .22 ammunition kan købes for 50 kr., og rækker typisk til 2 skydninger.

Politiets godkendelse

Alle medlemmer over 15 år skal godkendes af politiet for at kunne bruge foreningens våben.

Godkendelses procedure er ganske smidig og vi hjælper selvfølgelig.