Kontingent

Medlemmer til og med 25 år

Det årlige kontingent udgør 600 kr., der opkræves i 2 rater à 300 kr. i januar og september.

Kontingentet inkluderer ammunition til indendørssæsonen.

I udendørssæsonen opkræves 25 kr. i baneleje pr. træning og ammunition er ikke inkluderet. Cal. .22 ammunition kan købes for 25 kr. for 25 skud, der typisk rækker til en skydning.

Medlemmer over 25 år

Det årlige kontingent udgør 500 kr., der opkræves i januar.

Kontingentet inkluderer ikke ammunition.

Pensionister

Det årlige kontingent udgør 275 kr., der opkræves i januar.

Kontingentet inkluderer ikke ammunition.

Andre udgifter

Deltagelse i rangliste-skydninger og mesterskaber koster typisk 100 kr., der inkluderer indskud til den arrangerende klub samt ammunition.

Deltagelse i DM i Vingsted i koster omkring 600 kr. for en weekend.

Bankoplysninger

Danske Bank 9570-7506392